องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 484 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิ่นตะโก หมู่ที่ 1) [ 20 ก.ย. 2565 ]65
62 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2) [ 15 ก.ย. 2565 ]67
63 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสรางปรับปรุงระบบประปาบ้านโนนสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ก.ย. 2565 ]61
64 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง [ 15 ก.ย. 2565 ]59
65 ประกาศองค์การบริหารสา่วนตำบลทัพรั้ง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายกุดไผ่-ห้วยสามขา รหัสทางหลวง นม.ถ.166-02 โดยวิะี pavement in place recycling และเสริมงานผิวทาง Asphaltic concrete หนา 5.00 เซนติเมตร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร ด้วยวิธีประกว [ 9 ก.ย. 2565 ]71
66 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านโนนสูง หมู่ที่ 14) [ 7 ก.ย. 2565 ]67
67 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งที่ 1 - 3) [ 6 ก.ย. 2565 ]63
68 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการซ่อมแซมถนนสายกุดไผ่-ห้วยสามขา รหัสทางหลวง นม.ถ. 166-02) [ 2 ก.ย. 2565 ]70
69 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการวางท่อ PVC 8" ระบายน้ำคันคลองป้องกันน้ำท่วมขัง บ้านโกรกมะขามป้อม หมู่ที่ 19) [ 25 ส.ค. 2565 ]64
70 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 21) [ 19 ส.ค. 2565 ]64
71 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในพื้นที่ หมู่ที่ 2) [ 18 ส.ค. 2565 ]69
72 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการก่อสร้างราวสะพานสระประปาสาธารณะหมู่บ้านห้วยหุงเกลือ หมู่ที่ 10) [ 18 ส.ค. 2565 ]68
73 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในซอยไปรษณีย์ หมู่ที่ 1) [ 17 ส.ค. 2565 ]64
74 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในซอยบ้านตายูร หมู่ที่ 1) [ 17 ส.ค. 2565 ]67
75 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7)) [ 17 ส.ค. 2565 ]63
76 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย 3 แยก-วัดโนนสง่า หมู่ที่ 5) [ 16 ส.ค. 2565 ]75
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding [ 11 ส.ค. 2565 ]71
78 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองอิสานเขียวจากศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ติดเขต หมู่ที่ 2) [ 3 ส.ค. 2565 ]66
79 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกในซอยต่างๆ ภายในบ้านดอนขวาง หมู่ที่ 3) [ 3 ส.ค. 2565 ]62
80 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12) [ 25 ก.ค. 2565 ]69
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25