องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เรื่องเผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว

โครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือเครื่องยนต์กำลังไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ เป็นกระบะสำเร็จรูปห้องโดยสารเป็นบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ และราคารวมภาษสรพสามิต จำนวน 1 คัน


    เอกสารประกอบ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เรื่องเผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพรั้ง