องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการปรับปรุงถนนสายเดิ่นตะโก - ตลุกชงโค หมู่ที่ 4)

    รายละเอียดข่าว

โครงการปรับปรุงถนนสายเดิ่นตะโก - ตลุกชงโค หมู่ที่ 4

    เอกสารประกอบ ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการปรับปรุงถนนสายเดิ่นตะโก - ตลุกชงโค หมู่ที่ 4)
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพรั้ง