องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านเดิ่นตะโก หมู่ที่ 4)

    รายละเอียดข่าว

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านเดิ่นตะโก หมู่ที่ 4    เอกสารประกอบ ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านเดิ่นตะโก หมู่ที่ 4)
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ก.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพรั้ง