องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านมาบค่ายคุ้มบ้านป่ารังงาม หมู่ที่ 6)

    รายละเอียดข่าว

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านมาบค่ายคุ้มบ้านป่ารังงาม หมู่ที่ 6

    เอกสารประกอบ ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านมาบค่ายคุ้มบ้านป่ารังงาม หมู่ที่ 6)
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพรั้ง