องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกในซอยต่างๆ ภายในบ้านดอนขวาง หมู่ที่ 3)

    รายละเอียดข่าว

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกในซอยต่างๆ ภายในบ้านดอนขวาง หมู่ที่ 3    เอกสารประกอบ ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกในซอยต่างๆ ภายในบ้านดอนขวาง หมู่ที่ 3)
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพรั้ง