องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองอิสานเขียวจากศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ติดเขต หมู่ที่ 2)

    รายละเอียดข่าว

โครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองอิสานเขียวจากศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ติดเขต หมู่ที่ 2    เอกสารประกอบ ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองอิสานเขียวจากศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ติดเขต หมู่ที่ 2)
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพรั้ง