องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมาบค่าย หมู่ที่ 6)

    รายละเอียดข่าว

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมาบค่าย หมู่ที่ 6

    เอกสารประกอบ ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมาบค่าย หมู่ที่ 6)
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพรั้ง