องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการคำนวณราคากลาง

    รายละเอียดข่าว

 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 2     เอกสารประกอบ ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการคำนวณราคากลาง
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.พ. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพรั้ง