องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านโนนงิ้ว-โนนสำราญ บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่15

    รายละเอียดข่าว

หัวข้อข่าว
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านโนนงิ้ว-โนนสำราญ บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่15
 หน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
 ราคากลาง
469000
 ซื้อเอกสาร
13-21 ก.ค. 2558
 ยื่นซอง
29 ก.ค.2558
 ติดต่อสอบถาม
044972445
 รายละเอียดข่าว
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านโนนงิ้ว-โนนสำราญ บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 15ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอพระทองคำ ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ ชั้น ๒ และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๓๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th , www.koratdla.go.th และเว็บไซต์www.tuprang.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๙๗๒๔๔๕ ในวันและเวลาราชการ


    เอกสารประกอบ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านโนนงิ้ว-โนนสำราญ บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่15
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพรั้ง