องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (งานซ่อมแซมถนนสายหน้าฝายเดิ่นตะโก - คลองอิสานเขียว หมู่ที่ 3ฯ)

    รายละเอียดข่าว

งานซ่อมแซมถนนสายหน้าฝายเดิ่นตะโก-คลองอิสานเขียว หมู่ที่ 3, สายสระประปา - บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 18 และสายโกรกมะขามป้อม-หนงอตอ หมู่ที่ 19 

    เอกสารประกอบ ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (งานซ่อมแซมถนนสายหน้าฝายเดิ่นตะโก - คลองอิสานเขียว หมู่ที่ 3ฯ)
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพรั้ง