องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เรื่อง ประกาศการเผยแพร่ข้อมูรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวนราคากลาง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เรื่อง ประกาศการเผยแพร่ข้อมูรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวนราคากลาง
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพรั้ง