องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ 13)

    รายละเอียดข่าว

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ 13

    เอกสารประกอบ ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ 13)
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพรั้ง