องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง (การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

    รายละเอียดข่าว

การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

    เอกสารประกอบ ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง (การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพรั้ง