องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านตลุกชงโค - หนองตอ หมู่ที่ 17))

    รายละเอียดข่าว

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านตลุกชงโค - หนองตอ หมู่ที่ 17    เอกสารประกอบ ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านตลุกชงโค - หนองตอ หมู่ที่ 17))
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพรั้ง