องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ 13))

    รายละเอียดข่าว

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ 13    เอกสารประกอบ ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ 13))
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพรั้ง