องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)

    รายละเอียดข่าว

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

    เอกสารประกอบ ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพรั้ง