องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 476 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ (ฉบับปรับปรุง/เพิ่มเติม ปี 2566) [ 27 ก.ย. 2566 ]1
2 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง(โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางเชื่อมแหล่งท่องเที่ยว บ้านปรางค์ชุมชนโบราณ โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกันภายใน ตำ [ 12 ก.ย. 2566 ]10
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง สายมาบลาน - โนนงิ้ว หมู่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ส.ค. 2566 ]10
4 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง(โครงการวางระบบท่อประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 21 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา) [ 17 ส.ค. 2566 ]11
5 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง(โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมคันดินคลองกุดตาดำที่เสียหายเพ่ือใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค บ้านโนนงิ้ว) [ 24 ก.ค. 2566 ]10
6 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง(โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมคันดินคลองกุดตาดำที่เสียหายเพ่ือใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค บ้านกุดตาดำ ตำบลทัพรั้ง จังหวัดนคราชสีมา) [ 21 ก.ค. 2566 ]6
7 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายมาบลาน-โนนงิ้ว หมู่ที่ 15) [ 20 ก.ค. 2566 ]10
8 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง(โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมคันดินคลองกุดตาดำที่เสียหายเพ่ือใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค บ้านกุดตาดำ ตำบลทัพรั้ง จังหวัดนคราชสีมา) [ 7 ก.ค. 2566 ]12
9 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง(โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโคกดินแดงห้วยหุงเกลือ หมู่ที่ 9 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา [ 2 มิ.ย. 2566 ]21
10 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโคกสุวรรณ-เต็งเตี้ย ช่วงแยกบ้านห้วยสามขา หมู่ที่ 12) [ 2 มิ.ย. 2566 ]17
11 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง(โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนสายกุดไผ่ - ห้วยสามขา รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม. ถ. 166-02 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา [ 1 มิ.ย. 2566 ]13
12 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการซ่อมแซมคันคลองอิสานเขียวที่เสียหายเพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค บ้านโคกดินแดง) [ 30 พ.ค. 2566 ]14
13 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวนราคากลาง(โครงการซ่อมแซมคันคลองอิสานเขียวที่เสียหายเพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค บ้านดอนขวาง ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา) [ 29 พ.ค. 2566 ]13
14 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการขยายท่อน้ำประปาหมู่บ้านทัพรั้ง หมู่ที่ 1) [ 16 พ.ค. 2566 ]16
15 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง(โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านโนนสูงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคไม่เพียงพอ ) [ 24 เม.ย. 2566 ]20
16 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18) [ 21 เม.ย. 2566 ]21
17 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาในหมู่บ้าน บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ 8) [ 19 เม.ย. 2566 ]21
18 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการขยายท่อน้ำประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 1) [ 18 เม.ย. 2566 ]19
19 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง(โครงการสูบน้ำเข้าสระประปา หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 18 เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา) [ 3 เม.ย. 2566 ]22
20 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการก่อสร้างระบบประปาในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13) [ 14 มี.ค. 2566 ]18
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24