องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 442 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรอบหมู่บ้านหยองนาง หมู่ที่ 7) [ 7 ธ.ค. 2565 ]1
2 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการก่อสร้างระบบประปาโซล่าเซลล์บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 5) [ 7 ธ.ค. 2565 ]1
3 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10) [ 6 ธ.ค. 2565 ]2
4 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3) [ 2 ธ.ค. 2565 ]6
5 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านทัพรั้ง - โคกเพชร นม. 5260 หมู่ที่ 1 บ้านทัพรั้ง, หมู่ที่ 5 บ้านโนนสง่า, หมู่ที่ 16 บ้านโคกเพชร) [ 21 พ.ย. 2565 ]10
6 รายงานผลการกำหนดราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ [ 21 พ.ย. 2565 ]15
7 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (งานปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนสายโนนสำราญ-ดอนเปล้า สายโกรกมะขามป้อม - โนนงิ้ว) [ 16 พ.ย. 2565 ]15
8 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9) [ 16 พ.ย. 2565 ]14
9 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านโนนสูง หมู่ที่ 8) [ 16 พ.ย. 2565 ]12
10 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (งานซ่อมแซมถนนเสียหายจากอุทกภัย ถนนเลียบคลองอิสานเขียวสายตลุกชงโค-เดิ่นตะโก ถนนคลองอิสานเขียวบ้านเดิ่นตะโก) [ 10 พ.ย. 2565 ]20
11 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (งานซ่อมแซมถนนเสียหายจากอุทกภัย ถนนเลียบคลองอิสานเขียวสายเต็งเตี้ย) [ 10 พ.ย. 2565 ]16
12 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (งานเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนสายหนองตอ-โกรกมะขามป้อม-ดอนเปล้า เสียหายจากอุทกภัยภายในตำบลทัพรั้ง) [ 9 พ.ย. 2565 ]16
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแคบ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding [ 7 พ.ย. 2565 ]18
14 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (งานเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน เสียหายจากอุทกภัยภายในตำบลทัพรั้ง) [ 1 พ.ย. 2565 ]22
15 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านโนนสูง หมู่ที่ 14) [ 12 ต.ค. 2565 ]28
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายกุดไผ่-ห้วยสามขา รหัสทางหลวง นม.ถ.166-02 โดยวิธี pavement in place recycling และเสริมงานผิวทาง Asphaltic concrete หนา 5.00 ซม. กว้าง 7.00เมตร ยาว 500.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 11 ต.ค. 2565 ]31
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาบ้านโนนสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 11 ต.ค. 2565 ]29
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และการกำหนดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 ต.ค. 2565 ]30
19 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิ่นตะโก หมู่ที่ 1) [ 20 ก.ย. 2565 ]32
20 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2) [ 15 ก.ย. 2565 ]33
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23