องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ อบต.ทัพรั้ง เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 16 ต.ค. 2566 ]438
2 ประกาศ อบต.ทัพรั้ง เรื่องให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งป้ายในเขตตำบลทัพรั้งอันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ [ 16 ต.ค. 2566 ]215
3 ประกาศ อบต.ทัพรั้ง เรื่องสำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 16 ต.ค. 2566 ]218
4 ประกาศ อบต.ทัพรั้ง เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 16 ต.ค. 2566 ]141
5 ประกาศ อบต.ทัพรั้ง เรื่องแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน พนักงานเก็บภาษี ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 16 ต.ค. 2566 ]290
6 คำสั่ง อบต.ทัพรั้ง เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 16 ต.ค. 2566 ]322
7 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 [ 17 ต.ค. 2565 ]590
8 ภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 [ 17 ต.ค. 2565 ]467
9 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 [ 21 ม.ค. 2565 ]416
10 ประกาศภดส3ปี2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]444
11 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปี2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]674
12 แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]541
13 แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ประจำปี2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]489
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]572
15 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]1579
16 แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน พนักงานเก็บภาษี ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]963
17 โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]599
18 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกรับชำระภาษีนอกสถานที่ตามโครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]546
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เรื่องให้เจ้าของป้าย อันต้องเสียภาษีประจำปี2565ไปรับแบบพิมพ์ [ 4 ต.ค. 2564 ]519
20 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 30 มิ.ย. 2563 ]316
 
หน้า 1|2