องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้


แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพรั้ง