องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้


ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพรั้ง