องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 [ 6 ธ.ค. 2565 ]67
2 ขอประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]107
3 โครงการสร้างเสริมความรอบรู้แก่ประชาชนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด้านสุขภาพ [ 30 ส.ค. 2565 ]117
4 ประกาศ อบต.ทัพรั้ง เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) [ 28 ม.ค. 2563 ]243
5 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [ 23 ก.ค. 2562 ]230
6 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2561 : ทั้ง 5 ด้าน [ 29 มี.ค. 2561 ]237
7 แบบคำร้องทั่วไป [ 5 เม.ย. 2559 ]227
8 แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร [ 5 เม.ย. 2559 ]256
9 ใบอนุญาตประกอบกิจการค้า [ 4 เม.ย. 2559 ]248
10 หลักฐานการขออนุญาตก่อสร้าง [ 4 เม.ย. 2559 ]244
11 คำขออนุญาตก่อสร้าง [ 4 เม.ย. 2559 ]229