องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 30 ก.ย.2565 [ 14 ก.พ. 2566 ]28
2 ประกาศผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 30 ก.ย.2564 [ 17 ก.พ. 2565 ]130
3 ประกาศผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 30 ก.ย.2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]208
4 ประกาศผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 6 ธ.ค. 2562 ]200
5 รายงานผลของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน2561 [ 3 ธ.ค. 2561 ]207