องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
รายงานการคลัง


รายงานผลของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ธ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพรั้ง