องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
คู่มือประชาชน


การขออนุญาตทาการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

    รายละเอียดข่าว

 

การขออนุญาตทาการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง    เอกสารประกอบ

การขออนุญาตทาการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพรั้ง