องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
คู่มือประชาชน


การขอรับบาเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

 

การขอรับบาเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    เอกสารประกอบ การขอรับบาเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพรั้ง