องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
คู่มือประชาชน


การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดมูลฝอยทั่วไป

    รายละเอียดข่าว

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดมูลฝอยทั่วไป

    เอกสารประกอบ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดมูลฝอยทั่วไป
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพรั้ง