องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
จดหมายข่าว


วารสารจดหมายข่าว ฉบับ ที่ 2 เดือน มกราคม 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

วารสารจดหมายข่าว ฉบับ ที่ 2 เดือน มกราคม 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพรั้ง