องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖ - ๒๕๗๐)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖ - ๒๕๗๐)
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพรั้ง