องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ 3/2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ 3/2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพรั้ง