องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 มิ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพรั้ง