องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน


เพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ เพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพรั้ง