องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ม.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพรั้ง