องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เรื่อง การแต่งตั้ง ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ [ 16 เม.ย. 2563 ]156
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 16 เม.ย. 2563 ]157
3 สิทธิ์รับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน [ 11 ธ.ค. 2562 ]156
4 แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่รัฐ [ 11 ธ.ค. 2562 ]147
5 แต่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร [ 8 ม.ค. 2562 ]163
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 8 ม.ค. 2562 ]149
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เรื่อง การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ [ 8 ม.ค. 2562 ]159
8 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ [ 8 ม.ค. 2562 ]160
9 ขสร. กันยายน ๒๕๖๑ [ 3 ต.ค. 2561 ]155
10 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 9 พ.ค. 2561 ]160
11 การแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 9 พ.ค. 2561 ]152