วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการจัดทำปฎิทิน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ประจำปีงบประมณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนเสริมคันดินสายหนองขอน - เต็งเตี้ย หมู่ที่ 11 ตำบลทัพรั้งอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2561
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม คลอรีน)
19  พ.ย. 2561
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.166-02 สายกุดไผ่ -ห้วยสามขา หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 10 ตำบลทัพรั้ง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,950.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,650 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
19  พ.ย. 2561
จ้างเหมาติดตั้งไฟส่องสว่าง จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์กองอำนวยการ จ้างเหมาเวทีกลาง พร้อมตกแต่งเวที โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร TK-479 หมายเลขครุภัณฑ์ 417-056-004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-058-040 และจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ซ่อมจอภาพแบบ LCD) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-056-028 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายคุ้มโกรกมะขามป้อม - เชื่อมถนนสายหนองตอ - ดอนเปล้า หมู่ที่ 19 บ้านโกรกมะขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง