วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ส.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านมาบค่าย ((คุ้มป่ารัง - โนนสูง) หมู่ที่ 6 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างเหมาทำโครงการเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุธทศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการติดตั้งเหล็กดัดประตูหน้าต่างพร้อมมุ้งลวดบานหน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งที่ 1 (กุดตาดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการติดตั้งเหล็กดัดประตูหน้าต่าง พร้อมลวดบานหน้าต่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างเหมาบริการพนักงาน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลุกรังโนนงิ้ว - ดอนเปล้า หมู่ที่ 15 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางโคกเพชร - ห้วยยางใต้ - สระพระ หมู่ที่ 16 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านตลุกชงโค - บ้านหนองตอ หมู่ที่ 17 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางบ้านโนนสูง - โคกเพชร หมู่ที่ 14 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งที่ 2 (หนองยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง