วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุง เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด และตรวจเช็คระบบห้องเครื่องยนต์ คันหมายเลขทะเบียน กธ 9038 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อต้นไม้โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านมาบค่าย ((คุ้มป่ารัง - โนนสูง) หมู่ที่ 6 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างเหมาทำโครงการเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุธทศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการติดตั้งเหล็กดัดประตูหน้าต่างพร้อมมุ้งลวดบานหน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งที่ 1 (กุดตาดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการติดตั้งเหล็กดัดประตูหน้าต่าง พร้อมลวดบานหน้าต่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างเหมาบริการพนักงาน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง