วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมหรือเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ขฉ 3706 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเส้นคลองอิสาน ตลุกชงโค - เดิ่นตะโก หมู่ที่ 17 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งที่ 3 (มาบลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ 13 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้กดน้ำร้อน/น้ำเย็น เพื่อบริหารประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยสามขา หมู่ที่ 11 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
วัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา)
19  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนสายหนองยาง - โคกดินแดง ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง