วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน (หน่วยงานตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ซื้ออุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัล และชุดกีฬา สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 045-052-001 และ 045-054-002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารซ่อมแซมอาคารศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 (กุดตาดำ) ,แห่งที่ 2 (หนองยาง) และแห่งที่ 3 (มาบลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างจัดเตรียมสถานที่ จัดทำสนามกีฬา พร้อมบริการเครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และดูแลทำความสะอาดสถานที่ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ชุดเครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานของการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างงานวางท่อ PVC 8 ระบายน้ำคันคลองป้องกันน้ำท่วมขัง บ้านโกรกมะขามป้อม หมู่ที่ 19 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างราวสะพานสระประปาสาธารณะหมู่บ้านห้วยหุงเกลือ ม.10 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง