วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาจัดสถานที่จุดบริการประชาชนและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทัพรั้งเดิ่นตะโก - โนนลอย หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการจัดทำปฎิทิน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ประจำปีงบประมณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนเสริมคันดินสายหนองขอน - เต็งเตี้ย หมู่ที่ 11 ตำบลทัพรั้งอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2561
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม คลอรีน)
19  พ.ย. 2561
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.166-02 สายกุดไผ่ -ห้วยสามขา หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 10 ตำบลทัพรั้ง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,950.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,650 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
19  พ.ย. 2561
จ้างเหมาติดตั้งไฟส่องสว่าง จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์กองอำนวยการ จ้างเหมาเวทีกลาง พร้อมตกแต่งเวที โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร TK-479 หมายเลขครุภัณฑ์ 417-056-004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง