วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางทัพรั้ง-โคกเพชร หมู่ที่ 1 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายข้างวัดหนองยางถึงบ้านโกรกมะขามป้อม หมู่ที่ 7 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายกลางบ้านโกรกมะขามป้อมหนองยาง ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านห้วยสามขา-โคกสุวรรณ หมู่ที่ 11 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนสายเดิ่นตะโก - ตลุกชงโค หมู่ที่ 4 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายดอนขวาง-เดิ่นตะโก (ป่าช้า) หมู่ที่ 3 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ 13 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อหน้ากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมร่างกายแบบอินฟาเรด เจลแอลกอฮอลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง