วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ย. 2564
จ้างงานซ่อมแซมถนนเสียหายจากอุทกภัยสายสระประปาบ้านดอนขวาง,สระประปาบ้านห้วยหุงเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2564
จ้างงานซ่อมแซมถนนเสียหายจากอุทกภัยสายมาบค่าย- ทำนบพัฒนา , สายมาบค่าย - หนองส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
จ้างงานซ่อมแซมถนนเสียหายจากอุทกภัยสายกุดตาดำ - ท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ทั้ง 8 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ในภาคเรียนที่ 2/2564 จำนวน 22 วัน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 นมยูเอชที รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร (ชนิดกล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสารเย็บปกเข้าเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2564
จ้างงานซ่อมแซมถนนสายหน้าฝายเดิ่นตะโก - คลองอิสานเขียว หมู่ที่ 3 , สายสระประปา - หนองกระทุ่ม หมู่ที่ 18 และสายโกรกมะขามป้อม - หนองตอ หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2564
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2564
ซื้อขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับผุ้ที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัวป้องกันโรคปลอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID - 19 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างเหมาเช่าพื้นที่และต่ออายุโดเมนเนม (เว็ปไวต์) ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง