วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างการนำรถยนต์ส่วนกลางเข้ารับการตรวจเช็คสภาพตามระยะเวลาที่กำหนด คันหมายเลขทะเบียน งท ๓๓๒๖ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน (หน่วยงานตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 045-052-001 และ 045-054-002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารซ่อมแซมอาคารศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 (กุดตาดำ) ,แห่งที่ 2 (หนองยาง) และแห่งที่ 3 (มาบลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ชุดเครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างงานวางท่อ PVC 8 ระบายน้ำคันคลองป้องกันน้ำท่วมขัง บ้านโกรกมะขามป้อม หมู่ที่ 19 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ซื้ออุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัล และชุดกีฬา สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างจัดเตรียมสถานที่ จัดทำสนามกีฬา พร้อมบริการเครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และดูแลทำความสะอาดสถานที่ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานของการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง