วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมระบบทำความเย็น (แอร์รถยนต์) รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทพเบียน ขฉ 3706 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อต้นไม้และวัสดุ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างงานซ่อมแซมคันดินสระประปาและคลองอิสานเขียวที่เสียหายจากอุทกภัย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างลงลูกรังซ่อมหลุมบ่อพร้อมลงหินคลุกและปรับเกรด หมู่ที่ 7 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านเดิ่นตะโก หมู่ที่ 4 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
จ้างเสริมคันดินลงลูกรังสายกำนัน - หนองตอ บ้านตลุกชงโค หมู่ที่ 17 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างจัดซุ้มและตกแต่งสถานที่สำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างห้องน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนพิการและผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์รถตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน และเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (แบบสะพาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง