วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาจัดสถานที่จุดบริการประชาชนและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุด รถยนต์ส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน กธ 9038 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
จ้างจัดทำปฏิทิน ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม ยูเอชที ชนิดกล่อง 200 มิลลิลิตร) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน 8 แห่ง และสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
จ้างงานซ่อมแซมถนนเสียหายจากอุทกภัยถนนสายกัปปะ - โนนสง่า , สายกัปปะ -กุดพิมาน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
จ้างงานซ่อมแซมถนนเสียหายจากอุทกภัยถนนสายเลียบคลองโนนสง่า,ถนนสายเลียบคลองโนนสง่า - ป่าช้า , ถนนสายคอนกรีตโนนสง่า - กุดตาดำ , ซ่อมแซมสายคลองอิสานเขียว - กุดตาดำ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
จ้างทำป้ายเพื่อติดประกาศและเอกสารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนเสียหายจากอุทกภัยสายคลองอิสานเขียวบ้านกุดตาดำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
จ้างงานว่อมแซมถนนเสียหายจากอุทกภัยสายคลองอิสานเขียวบ้านเดิ่นตะโก หมู่ที่ 4 สายสระประปาบ้านโนนสูง หมู่ที่ 14 และคลองอิสานเขียวบ้านทัพรั้งพัฒนา หมุ่ที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง