วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านห้วยสามขา-โคกสุวรรณ หมู่ที่ 11 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนสายเดิ่นตะโก - ตลุกชงโค หมู่ที่ 4 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายดอนขวาง-เดิ่นตะโก (ป่าช้า) หมู่ที่ 3 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ 13 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อหน้ากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมร่างกายแบบอินฟาเรด เจลแอลกอฮอลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านดอนขวาง (คุ้มโนนชบู) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-060-064 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง