วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ม.ค. 2566
จ้างขยายเขตท่อน้ำประปา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภค บ้านกุดตาดำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมคุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-062-073 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้าถนนลาดยางภายในหมู่บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 16 ต่อจากลาดยางเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายคุ้มโกรกมะขามป้อม (คุ้ม 5) หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก คุ้มหนองขอน - ห้วยสามขา หมู่ทีึ่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 16 ต่อจากลาดยางเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางคุ้มป่ารัง - โนนสูง ทำต่อ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายคุ้มโกรกมะขามป้อม (คุ้ม 5) หมู่ที่ 19 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุและของรางวัลเพื่อจัดกิจกรรมเสริมทักษะ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างเหมาตกแต่ง ติดตั้ง และจัดสถานที่ ค่าเช่าเต้นท์ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาเครื่องเล่นเสริมทักษะ ทำความสะอาดสถานที่ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง