วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มิ.ย. 2565
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ทั้ง 8 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ในภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 11 วัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 นมยูเอชที รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างงานซ่อมแซมคันดินคลองอิสานเขียวที่เสียหายจากอุทกภัย หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างงานซ่อมแซมถนนเสียหายจากอุทกภัย ถนนสายกัปปะ - โนนสง่า , ถนนสายกัปปะ - กุดพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมระบบทำความเย็น (แอร์รถยนต์) รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทพเบียน ขฉ 3706 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อต้นไม้และวัสดุ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างงานซ่อมแซมคันดินสระประปาและคลองอิสานเขียวที่เสียหายจากอุทกภัย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างลงลูกรังซ่อมหลุมบ่อพร้อมลงหินคลุกและปรับเกรด หมู่ที่ 7 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านเดิ่นตะโก หมู่ที่ 4 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
จ้างเสริมคันดินลงลูกรังสายกำนัน - หนองตอ บ้านตลุกชงโค หมู่ที่ 17 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง