วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สารส้ม,คลอรีน) งานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ทั้ง 8 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งทั้ง 3 แห่ง ในภาคเรียนที่ 2/2565 จำนวน 22 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นมพาสเจอรืไรส์ รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร (ชนิดถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 416-056-031 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 3 (มาบลาน) ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565
ซื้อหินพรีมิกสำเร็จรูปซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลทัพรั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565
จ้างโครงกรจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2 (หนองยาง) ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 (กุดตาดำ) ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายกุดไผ่ - ห้วยสามขา รหัสทางหลวง นม.ถ. 166-02 โดยวิธี pavement in place recycling และเสริมงานผิวทาง Asphaltic concrete หนา 5.00 เซนติเมตร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)