วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มี.ค. 2562
เช่าเครื่องขยายเสียง เช่าเต้นท์ โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลทัพรั้ง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำสนามกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลทัพรั้ง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
ซื้อถ้วยรางวัลโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลทัพรั้ง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาของสัมมนาคุณสถานที่ศึกษาดูงาน จัดหากระเป๋าบรรจุเอกสารพร้อมอุปกรณ์และจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรตำบลทัพรั้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
จ้างเหมางานยานพาหนะ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรตำบลทัพรั้งประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในบ้านมาบค่าย (คุ้มป่ารัง - โนนสูง) หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  มี.ค. 2562
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์) เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
12  มี.ค. 2562
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์(ดีเซล) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ตัวรถยนต์ชนิด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
12  มี.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในบ้านมาบค่าย (คุ้มป่ารัง - โนนสูง) หมู่ที่ 6
11  มี.ค. 2562
จัดซื้อรถบรรทุก (แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์) เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน