องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง พร้อมคณะผู้ช่วยผู้บริหาร และงานสวัสดิการสังคม ออกตรวจเยี่ยมบ้านนางดึก ผิวขำ บ


วันนี้วันที่ 16 พ.ย. 2565 ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง พร้อมคณะผู้ช่วยผู้บริหาร และงานสวัสดิการสังคม ออกตรวจเยี่ยมบ้านนางดึก ผิวขำ บ้านเดิ่นตะโก เพื่อเป็นข้อมูลโครงปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ

2022-11-17
2022-11-09
2022-10-21
2022-09-12
2022-08-23
2022-08-05
2022-08-05
2022-07-27
2022-07-22
2022-07-18